Redna skupščina kluba

Vsem članom kluba in zainteresiranim

                                                    V A B I L O

 za udeležbo na

redni seji skupščine društva

ki bo v soboto, dne 17.12.2016, ob 17.00 uri v prostorih gostišča Vračko v Juriju, GRUŠENA 1, 2201 Zgornja Kungota (pred tradicionalnim klubskim božičnim plesom).

Zgornja Kungota, 1.12.2016

 

                         Badminton klub Kungota

                             Predsednik kluba

                                Janez Stajnko

Badminton klub Kungota, Plintovec 5h, 2221 Zgornja Kungota

Vsem članom kluba in zainteresiranim

 

                                                    V A B I L O

Predsednik Badminton kluba Kungota sklicujem na podlagi Pravilnika kluba in Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2)

redno sejo skupščine društva

ki bo v soboto, dne 17.12.2016, ob 17.00 uri v prostorih gostišča Vračko v Juriju, GRUŠENA 1, 2201 Zgornja Kungota (pred tradicionalnim klubskim božičnim plesom),

z naslednjim dnevnim redom:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda,
  2. izvolitev delovnih teles skupščine,
  3. seznanitev z letnimi poročili kluba za leto 2015,
  4. razrešitev članov organov kluba in izvolitev novih članov organov kluba,
  5. predlog programa dela novega vodstva kluba,
  6. vprašanja in pobude članov kluba.

 

Zgornja Kungota, 1.12.2016

                                                                            Badminton klub Kungota

                                                                                   Predsednik kluba

                                                                                  Janez Stajnko