Badmintonska zveza Slovenije
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode
elektronska pošta: info@badminton-zveza.si
faks: 01/252-78-02
031/325-194 (sekretar)
http://www.badminton-zveza.si/
PRIJAVE
56. državnega prvenstva Republike Slovenije za posameznike in dvojice 2012/2013
Organizator: BK Kungota, spletna stran tekmovanja
Vodstvo turnirja: Janez Stajnko
Vrhovni sodnik: Jožef Kuprivec Dodo (GSM: 041 206 233)
Kraj in čas: Športna dvorana OŠ Kungota, Kungota
Sobota, 2.2.2013, s pričetkom ob 9.30
Nedelja, 3.2.2013
- polfinala ob 10.30
- finala ob 14.00
Število fantov: 42
Število deklet: 20

FANTJE
1. Horvat Andrej (BK Bit)
2. Krapež Andraž (BK Bit)
3. Novak Anže (BK Bit)
4. Šušteršič Jaka (BK Bit)
5. Zupančič Gašper (BK Bit)
6. Ferk Aljaž (BK Branik)
7. Klančar Dani (BK Branik)
8. Krga Tomislav (BK Branik)
9. Osterc Vanja (BK Branik)
10. Osterc Vasja (BK Branik)
11. Petrič Luka (BK Branik)
12. Rudolf Jurij (BK Branik)
13. Bajželj Mitja (ŠRD Idrija)
14. Vihtelič Miran (ŠRD Idrija)
15. Adler Matjaž (BK Kungota)
16. Adler Martin (BK Kungota)
17. Beber Aljoša (BK Kungota)
18. Juršič Nejc (BK Kungota)
19. Roj Alen (BK Kungota)
20. Roškar Aljaž (BK Kungota)
21. Vračko Borut (BK Kungota)
22. Čampelj Rok (BK Ljubljana)
23. Flis Primož (BK Ljubljana)
24. Jurca Gal (BK Ljubljana)
25. Mlinar Juš (BK Ljubljana)
26. Mramor Tilen (BK Ljubljana)
27. Seme Peter (BK Ljubljana)
28. Uršič Tilen (BK Ljubljana)
29. Uršič Tomaž (BK Ljubljana)
30. Alič Niko (BK Medvode)
31. Cerkovnik Martin (BK Medvode)
32. Ivančič Matic (BK Medvode)
33. Ivanič Miha (BK Medvode)
34. Jamnik Kek (BK Medvode)
35. Pečanič Milko (BK Medvode)
36. Skok Simon (BK Medvode)
37. Valančič Grega (BK Medvode)
38. Utroša Iztok (BK Mladost)
39. Herman Urban (BK Mirna)
40. Laznik Žan (BK Mirna)
41. Miklič Sebastijan (BK Mirna)
42. Šemrov Mitja (BK Mirna)

DVOJICE FANTJE
1 163 - Nejc Juršič (BK Kungota) in 164 - Aljaž Roškar (BK Kungota)
2 597 - Luka Petrič (BK Branik) in 5 - Alen Roj (BK Kungota)
3 563 - Miran Vihtelič (ŠRD Idrija) in 66 - Tomislav Krga (BK Branik)
4 582 - Martin Pavlin (BK Branik) in 255 - Dani Klančar (BK Branik)
5 177 - Aljaž Ferk (BK Branik) in 374 - Urban Herman (BK Mirna)
6 212 - Iztok Utroša (BK Mladost) in 292 - Miha Horvat (BK Mladost)
7 293 - Daniel Novak (BK Mladost) in 997 - Jernej Novak (BK Mladost)
8 519 - Juš Mlinar (BK Ljubljana) in 553 - Peter Seme (BK Ljubljana)
9 98 - Tomaž Uršič (BK Ljubljana) in 281 - Nejc Boljka (BK Ljubljana)
10 820 - Matic Krošelj (BK Brežice) in 1968 - Luka Stjelja (BK Brežice)
11 23 - Žan Laznik (BK Mirna) in 10 - Tadej Jezernik (BK Mirna)
12 151 - Sebastijan Miklič (BK Mirna) in 77 - Simon Skok (BK Medvode)
13 19 - Mitja Šemrov (BK Mirna) in 12 - Matevž Bajuk (BK Mirna)
14 374 - Urban Herman (BK Mirna) in brez soigralca
15 58 - Martin Adler (BK Kungota) in 54 - Matjaž Adler (BK Kungota)
16 249 - Jaka Šušteršič (BK Bit) in 250 - Gašper Zupančič (BK Bit)
17 154 - Andraž Krapež (BK Bit) in 166 - Rok Čampelj (BK Ljubljana)
18 77 - Simon Skok (BK Medvode) in 151 - Sebastijan Miklič (BK Mirna)
19 122 - Miha Ivanič (BK Medvode) in 119 - Martin Cerkovnik (BK Medvode)
20 42 - Blaž Kastelec (BK Medvode) in 93 - Simon Kršinar (BK Medvode)
21 41 - Matic Ivančič (BK Medvode) in 291 - Matevž Šrekl (BK Medvode)
22 80 - Janž Omerzu (BK Medvode) in 32 - Kek Jamnik (BK Medvode)
23 333 - Grega Valančič (BK Medvode) in 28 - Niko Alič (BK Medvode)
24 1244 - Milko Pečanič (BK Medvode) in brez soigralca
DEKLETA
1. Kotar Nina (BK Bit)
2. Švaljek Nika (BK Branik)
3. Brlič Vesna (BK Kungota)
4. Gruber Eva (BK Kungota)
5. Kodrič Tina (BK Kungota)
6. Koman Anja (BK Kungota)
7. Lešnik Maruša (BK Kungota)
8. Novak Kim (BK Ljubljana)
9. Stanković Kaja (BK Ljubljana)
10. Kuprivec Eva (BK Medvode)
11. Okršlar Kaja (BK Medvode)
12. Polanič Nika (BK Medvode)
13. Šetina Ana marija (BK Medvode)
14. Tvrdy Maja (BK Medvode)
15. Koncut Nika (BK Mladost)
16. Magyar Sabina (BK Mladost)
17. Cizelj Ema (BK Mirna)
18. Beton Katarina (ŠRD KONEX CLUB)
19. Šalehar Iza (BK Kočevje)
20. Šalehar Lia (BK Kočevje)

DVOJICE DEKLETA
1 171 - Eva Gruber (BK Kungota) in 53 - Vesna Brlič (BK Kungota)
2 56 - Urška Polc (BK Kungota) in 1 - Tina Kodrič (BK Kungota)
3 262 - Nika Švaljek (BK Branik) in 33 - Ana-pia Kumelj (BK Medvode)
4 203 - Katarina Beton (ŠRD KONEX CLUB) in 188 - Ema Cizelj (BK Mirna)
5 95 - Nika Koncut (BK Mladost) in 96 - Sabina Magyar (BK Mladost)
6 790 - Lia Šalehar (BK Kočevje) in 801 - Iza Šalehar (BK Kočevje)
7 8 - Kim Novak (BK Ljubljana) in 157 - Kaja Stanković (BK Ljubljana)
8 73 - Eva Kuprivec (BK Medvode) in 415 - Nika Polanič (BK Medvode)
9 70 - Kaja Okršlar (BK Medvode) in 79 - Ana marija Šetina (BK Medvode)
10 36 - Živa Repše (BK Medvode) in 285 - Maja Tvrdy (BK Medvode)
11 33 - Ana-pia Kumelj (BK Medvode) in 262 - Nika Švaljek (BK Branik)
12 1963 - Klavdija Kosec Radin (BK Medvode) in 885 - Mateja Rojnik (BK Železničar)

MEŠANE DVOJICE
1 163 - Nejc Juršič (BK Kungota) in 171 - Eva Gruber (BK Kungota)
2 164 - Aljaž Roškar (BK Kungota) in 523 - Anja Koman (BK Kungota)
3 6 - Aljoša Beber (BK Kungota) in 53 - Vesna Brlič (BK Kungota)
4 597 - Luka Petrič (BK Branik) in 1 - Tina Kodrič (BK Kungota)
5 521 - Maruša Lešnik (BK Kungota) in 176 - Borut Vračko (BK Kungota)
6 1712 - Mitja Bajželj (ŠRD Idrija) in 1963 - Klavdija Kosec Radin (BK Medvode)
7 177 - Aljaž Ferk (BK Branik) in 801 - Iza Šalehar (BK Kočevje)
8 255 - Dani Klančar (BK Branik) in 262 - Nika Švaljek (BK Branik)
9 203 - Katarina Beton (ŠRD KONEX CLUB) in 151 - Sebastijan Miklič (BK Mirna)
10 212 - Iztok Utroša (BK Mladost) in 95 - Nika Koncut (BK Mladost)
11 790 - Lia Šalehar (BK Kočevje) in 28 - Niko Alič (BK Medvode)
12 801 - Iza Šalehar (BK Kočevje) in 177 - Aljaž Ferk (BK Branik)
13 66 - Tomislav Krga (BK Branik) in 885 - Mateja Rojnik (BK Železničar)
14 553 - Peter Seme (BK Ljubljana) in 1631 - Katarina Kolenc (BK Ljubljana)
15 19 - Mitja Šemrov (BK Mirna) in 157 - Kaja Stanković (BK Ljubljana)
16 12 - Matevž Bajuk (BK Mirna) in 96 - Sabina Magyar (BK Mladost)
17 19 - Mitja Šemrov (BK Mirna) in 157 - Kaja Stanković (BK Ljubljana)
18 374 - Urban Herman (BK Mirna) in 188 - Ema Cizelj (BK Mirna)
19 23 - Žan Laznik (BK Mirna) in 79 - Ana marija Šetina (BK Medvode)
20 5 - Alen Roj (BK Kungota) in 56 - Urška Polc (BK Kungota)
21 244 - Nina Kotar (BK Bit) in 281 - Nejc Boljka (BK Ljubljana)
22 23 - Žan Laznik (BK Mirna) in 79 - Ana marija Šetina (BK Medvode)
23 415 - Nika Polanič (BK Medvode) in 119 - Martin Cerkovnik (BK Medvode)
24 77 - Simon Skok (BK Medvode) in 70 - Kaja Okršlar (BK Medvode)
25 122 - Miha Ivanič (BK Medvode) in 73 - Eva Kuprivec (BK Medvode)
26 33 - Ana-pia Kumelj (BK Medvode) in 333 - Grega Valančič (BK Medvode)
27 790 - Lia Šalehar (BK Kočevje) in 28 - Niko Alič (BK Medvode)
28 291 - Matevž Šrekl (BK Medvode) in 297 - Maja Kersnik (BK Medvode)
29 36 - Živa Repše (BK Medvode) in 80 - Janž Omerzu (BK Medvode)
30 41 - Matic Ivančič (BK Medvode) in brez soigralke

Za vse morebitne pritožbe,pripombe in težave pri prijavah se prosim obrnite na
Boštjan Kodrič, bostjan.kodric@badminton-zveza.si, 040/418 970